• Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06

ไหลสตรอเบอรี่ราคาถูก คุณภาพดี

จำหน่ายพันธุ์สตรอเบอรี่ พันธุ์พระราชทาน 80, พันธุ์ 90

ต้นกล้าไหลคุณภาพดี

ต้นกล้าแข็งแรง ปลูกง่าย ทนต่อโรค ปลูกได้ทุกสภาพอากาศ ทุกพื้นที ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือปลูกในช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นต้นไป จะให้ผลผลิดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน

แหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้า

ต้นกล้าไหลที่นำมาจากบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ อ.สะเมิง ต้นกล้าได้รับความเย็นสะสมเป็นเวลานาน, ได้รับการกระตุ้นเปิดตาดอกทุกต้น ให้ผลผลิตได้เร็วขึ้นและมากขึ้น หลังปลูก 45 วัน จะเริ่มให้ผลผลิต

บริการจัดส่ง ทั่วไทย

บริการจัดส่งโดยบริษัท Kerry ระยะเวลาจัดส่ง 2 วัน ,และจัดส่งโดยรถทางไร่ ระยะเวลาจัดส่ง 1 วัน ได้รับต้นกล้า

ฟรี! คู่มือการปลูกดูแลรักษา

การดูแลเอาใจใส่รักษาบำรุงควบคู่กันไปจะทำให้ได้ผลผลิดที่ดี บริการหลังการขายคอยให้คำปรึกษาด้านการปลูกสตรอเบอรี่ ด้วยการชำนาญงานการปลูกสตรอเบอรี่ยาวนานกว่า 19 ปี พร้อมให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง

ต้นกล้าไหลคุณภาพดี ปลอดโรค โตเร็ว

ปลูก 60 วัน เริ่มออกผลผลิต

แหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้า ปลูกสตรอเบอรี่ใหญ่ที่สุดในสะเมิงใต้

ปลูกในพื้นที่สูง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ไหลสตรอเบอรี่ได้รับการกระตุ้นเปิดตาออก ออกดอกทุกต้น

บริการจัดส่งทั่วไทย

ปลูกในพื้นที่เย็นเล็กน้อย ก็ออกดอก ออกผล

คู่มือการปลูกและวิธีดูแล

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานการเพาะพันธุ์อายุต้นกล้า 3 เดือน แข็งแรง ต้นโตเต็มที่ติดดอก ออกผล

ด้วยประสบการณ์จากทางไร่ที่ให้บริการยาวนานมากกว่า 19 ปี

จำหน่ายพันธุ์สตรอเบอรี่

พันธุ์พระราชทาน 80

ผลผลิตมีรสชาติหอมหวาน

ให้ผลผลิตดก

ราคา : 1,290 บาท (ต้นกล้า 150 ต้น + ราคารวมจัดส่ง)

โปรโมชั่นพิเศษ (ส่งทางเคอรี่+ราคารวมจัดส่ง)

สั่งซื้อ 7 กล่อง 1,050 ต้นราคากล่องละ 1,200 บาท

สั่งซื้อ 10 กล่อง 1,500 ต้น ราคากล่องละ 1,150 บาท

สั่งซื้อ 20 กล่อง 3,000 ต้น ราคากล่องละ 1,100 บาท

สั่งซื้อ 33 กล่อง 5,000 ต้นราคากล่องละ 1,000 บาท

หมายเหตุ: ต้นกล้าเสียหายจัดส่งให้ใหม่ + จัดส่งทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี


แบบจัดส่งทั่วไทย (ระเวลาส่ง 1 วัน + ราคารวมส่ง)

สั่งซื้อจำนวน 10,000-20,000 ต้น ราคาต้นละ 3.50 บาท

สั่งซื้อจำนวน 30,000 ต้น ขึ้นไป ราคาต้นละ 3 บาท


แบบมารับที่ไร่

สั่งซื้อจำนวน 1-3,000 ต้น ราคาต้นละ 5 บาท

สั่งซื้อจำนวน 4,000-9,000 ต้น ราคาต้นละ 4 บาท

สั่งซื้อจำนวน 10,000 ต้น ขึ้นไป ราคาต้นละ 3 บาท

สั่งซื้อจำนวน 30,000 ต้น ขึ้นไป ราคาต้นละ 2.50 บาท

หมายเหตุ : สั่งจองวันนี้ลด 10% (ลดถึง 15 สิงหาคม นี้เท่านั้น!)

พันธุ์พระราชทาน 90

ผลผลิตมีรสชาติหวาน..

ดูแลง่าย ทนต่อโรคและอากาศ

ลูกใหญ่ และผลผลิตดก

ราคา : 1,390 บาท (ต้นกล้า 150 ต้น + ราคารวมจัดส่ง)

โปรโมชั่นพิเศษ (ส่งทางเคอรี่+ราคารวมจัดส่ง)

สั่งซื้อ 7 กล่อง 1,050 ต้น ราคากล่องละ 1,300 บาท

สั่งซื้อ 10 กล่อง 1,500 ต้น ราคากล่องละ 1,200 บาท

สั่งซื้อ 20 กล่อง 3,000 ต้นราคากล่องละ 1,100 บาท

สั่งซื้อ 33 กล่อง 5,000 ต้นราคากล่องละ 1,000 บาท

หมายเหตุ: ต้นกล้าเสียหายจัดส่งให้ใหม่ + จัดส่งทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี


แบบจัดส่งทั่วไทย (ระเวลาส่ง 1 วัน + ราคารวมส่ง)

สั่งซื้อจำนวน 10,000-20,000 ต้น ราคาต้นละ 4 บาท

สั่งซื้อจำนวน 30,000 ต้น ขึ้นไป ราคาต้นละ 3.50 บาท


แบบมารับที่ไร่

สั่งซื้อจำนวน 1-3,000 ต้น ราคาต้นละ 6 บาท

สั่งซื้อจำนวน 4,000-9,000 ต้น ราคาต้นละ 5 บาท

สั่งซื้อจำนวน 10,000 ต้น ขึ้นไป ราคาต้นละ 4 บาท

หมายเหตุ : สั่งจองวันนี้ลด 10% (ลดถึง 15 สิงหาคม นี้เท่านั้น!)

 • Image 01
 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06

ติดต่อสอบถาม

ไร่สตรอเบอรี่วงค์วาน

253 หมู่ 9 บ้านเหล่าแสนตอง
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม่ 50250

(ประเทศไทย)

ติดต่อสั่งซื้อไหล : 096-3540602

ติดต่อห้องพัก : 085-7120901